top of page

Geoteknisk markundersökning

En geoteknisk undersökning innebär att vi undersöker hur hög belastning marken på din tomt klarar av. Vi ger också förslag på åtgärder för att stötta marken när det finns behov för det.

Geotekniska undersökningar är bra att göra inför nya byggnationer, särskilt om du är osäker på markförhållandena. I längden kan du spara pengar och du slipper överraskningsmoment, som till exempel risken att stöta på berg mitt under pågående projekt.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om geotekniska undersökningar!

Intervjuundersökning

Geoteknisk undersökning

 

Brink Tec är ett av få företag på Åland som erbjuder dig möjligheten att genomföra en geoteknisk undersökning av marken på din tomt.

Kontakta Fredrik om du vill veta mer!

mobil +3584575957718

e-post: fredrik.andersson@brinktec.ax

bottom of page